Citation link:
Abstract:
Семейството на Стефан Стефанов в емиграция в Италия.
 
Created:
1923
 
Spatial:
Италия
 
Medium:
Отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Сбирка № 24 - ”Снимки от периода 1878-1944”
 
RightsHolder:
Национален исторически музей
 
Identifier:
F13590305690035
 
IsFormatOf:
№ 37740
 
Subject:
едър собственик; министър; политик; 1930; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeople