Current View
Citation link:
Title:
Управление на човешките ресурси като фактор за медиен и корпоративен имидж във визуалната индустрия : Изследване на подходите в Кипърската национална телевизия (CYBC) и видео и гейм индустрията в Кипър : Автореферат / Габриела Христодолу ; Науч. ръководител Теодора Петрова.; Human Resources Management as factor in building media and corporate image in audiovisual industry (Research on methods of Cypros national TV (CYBC) and video and game industry in Cypros) Gabriela Angelova Koleva-Christodoulou
 
Creator:
Христодолу, Габриела; Koleva-Christodoulou, Gabriela Angelova; Петрова, Теодора Радоева науч. ръководител
 
Date:
2017 [issued] 2017.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор", проф. направление 3.5 - обществени комуникации и информ. науки (Журналистика) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Комуникация и аудиовизуална продукция" 2017; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Кадри подбор и разпределение Кипър.; Аудиовизия кадри Кипър.; Телевизия кадри Кипър.
 
*** *** ***
 
001:
001137325
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Христодолу, Габриела
 
245:
Управление на човешките ресурси като фактор за медиен и корпоративен имидж във визуалната индустрия :| Изследване на подходите в Кипърската национална телевизия (CYBC) и видео и гейм индустрията в Кипър : Автореферат /| Габриела Христодолу ; Науч. ръководител Теодора Петрова.
 
246:
Human Resources Management as factor in building media and corporate image in audiovisual industry| (Research on methods of Cypros national TV (CYBC) and video and game industry in Cypros)| Gabriela Angelova Koleva-Christodoulou
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 235.8 KB)
 
260:
София,| 2017.
 
300:
17 л. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор", проф. направление 3.5 - обществени комуникации и информ. науки (Журналистика)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Комуникация и аудиовизуална продукция"| 2017
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Кадри| подбор и разпределение| Кипър.| Аудиовизия| кадри| Кипър.| Телевизия| кадри| Кипър.
 
700:
Koleva-Christodoulou, Gabriela Angelova| Петрова, Теодора Радоева| науч. ръководител