Current View
Citation link:
Title:
От средновековна България към османска Румелия : Нов поглед към османската историко-наративна традиция от XV - началото на XVI в. : Автореферат / Делян Иванов Русев ; Науч. ръководител Светлана Иванова ; Рец. Олга Тодорова Тодорова, Ангел Николов Николов.; From medieval Bulgaria to Ottoman Rumelia A new consideration of the Ottoman historiographic tradition from the 15th to the early 16th century Delyan Ivanov Rusev
 
Creator:
Русев, Делян Иванов; Rusev, Deljan Ivanov; Иванова, Светлана Любомирова науч. ръководител; Тодорова, Олга Тодорова рец.; Николов, Ангел Николов рец.
 
Date:
2021 [issued] 2021.
 
Coverage:
България история турско владичество. [spatial]
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за придобиване на образователна и науч. степен "доктор" в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, проф. направление 2.2. История и археология СУ "Св. Климент Охридски", Ист. фак., Кат. "История на България" 2021; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2021
 
*** *** ***
 
001:
001181807
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Русев, Делян Иванов
 
245:
От средновековна България към османска Румелия :| Нов поглед към османската историко-наративна традиция от XV - началото на XVI в. : Автореферат /| Делян Иванов Русев ; Науч. ръководител Светлана Иванова ; Рец. Олга Тодорова Тодорова, Ангел Николов Николов.
 
246:
From medieval Bulgaria to Ottoman Rumelia| A new consideration of the Ottoman historiographic tradition from the 15th to the early 16th century| Delyan Ivanov Rusev
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 516.6 KB)
 
260:
София,| 2021.
 
300:
40 с. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за придобиване на образователна и науч. степен "доктор" в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, проф. направление 2.2. История и археология| СУ "Св. Климент Охридски", Ист. фак., Кат. "История на България"| 2021
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2021
 
651:
България| история| турско владичество.
 
700:
Rusev, Deljan Ivanov| Иванова, Светлана Любомирова| науч. ръководител| Тодорова, Олга Тодорова| рец.| Николов, Ангел Николов| рец.