Citation link:
Abstract:
Демонстрация на жените, преминала под лозунга ”Мир и хляб”, ”Прекратете войната”.
 
Created:
1918
 
Spatial:
с. Борован, Врачански окръг, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Център за исторически и политологически изследвания на НС на БСП
 
Identifier:
F13511625160023
 
IsFormatOf:
Г ІІ 110
 
Subject:
митинг; 1910; EuropeanaPhotography; EUPHOTOmovements