Current View
Citation link:
Title:
Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Факултет по класически и нови филологии : Т. 107. / Ред. кол. Дина Манчева и др.; Annuaire de l'Universite de Sofia "St. Kliment Ohridski". Faculte des lettres classiques et modernes
 
Creator:
Манчева, Дина Савова ред.; Денчева, Емилия Николова ред.; Веселинов, Димитър ред.; Русева, Стефана ред.; Маринова, Елия Йорданова ред.; Йорданова, Милена Симеонова ред.; Илиева, Людмила Борисова ред.; Миленкова, Елка ред.
 
Date:
2014 [issued] 2014.
 
Description:
Пълното име на авт. е Димитър Веселинов Димитров; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2015
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
245:
Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Факултет по класически и нови филологии :| Т. 107. /| Ред. кол. Дина Манчева и др.
 
246:
Annuaire de l'Universite de Sofia "St. Kliment Ohridski". Faculte des lettres classiques et modernes
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 15 MB)
 
260:
2014.
 
300:
248 с. :| с ил.
 
500:
Пълното име на авт. е Димитър Веселинов Димитров
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2015
 
700:
Манчева, Дина Савова| ред.| Денчева, Емилия Николова| ред.| Веселинов, Димитър| ред.| Русева, Стефана| ред.| Маринова, Елия Йорданова| ред.| Йорданова, Милена Симеонова| ред.| Илиева, Людмила Борисова| ред.| Миленкова, Елка| ред.