Current View
Citation link:
Title:
Позоваването на голотата на бразилския индианец като манипулативна техника на португалската колонизаторска политика в Бразилия през XVI век (По португалски свидетелски информативни текстове от ХVІ в.) : Автореферат / Вера Георгиева Киркова-Жекова ; Науч. ръководител Евгения Тодорова Вучева ; Рец. Стефана Петрова Димитрова, Донка Николаева Мангачева.; Premising on the nudity of the brazilian indian as a manipulative technique of the portuguese colonization policy in Brazil during the 16th century (according to portuguese witness informative texts from the 16th century) Vera Gueorguieva Kirkova-Jekova
 
Creator:
Киркова, Вера Георгиева; Kirkova, Vera Georgieva; Вучева, Евгения Тодорова науч. ръководител; Димитрова, Стефана Петрова рец.; Мангачева, Донка Николаева рец.
 
Date:
2021 [issued] 2021.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление 2.1. Филология, романски езици (Португ. ез. - лингвокултурология) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по класически и нови филологии, Кат. "Испанистика и португалистика" 2021; Библиогр. с. 51-55; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2021
 
Subject:
Индианци бит история. Бразилия
 
*** *** ***
 
001:
001180230
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Киркова, Вера Георгиева
 
245:
Позоваването на голотата на бразилския индианец като манипулативна техника на португалската колонизаторска политика в Бразилия през XVI век (По португалски свидетелски информативни текстове от ХVІ в.) :| Автореферат /| Вера Георгиева Киркова-Жекова ; Науч. ръководител Евгения Тодорова Вучева ; Рец. Стефана Петрова Димитрова, Донка Николаева Мангачева.
 
246:
Premising on the nudity of the brazilian indian as a manipulative technique of the portuguese colonization policy in Brazil during the 16th century (according to portuguese witness informative texts from the 16th century)| Vera Gueorguieva Kirkova-Jekova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 770.2 KB)
 
260:
София,| 2021.
 
300:
57 с. :| с цв. ил. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление 2.1. Филология, романски езици (Португ. ез. - лингвокултурология)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по класически и нови филологии, Кат. "Испанистика и португалистика"| 2021
 
504:
Библиогр. с. 51-55
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2021
 
650:
Индианци| бит| история.| Бразилия
 
700:
Kirkova, Vera Georgieva| Вучева, Евгения Тодорова| науч. ръководител| Димитрова, Стефана Петрова| рец.| Мангачева, Донка Николаева| рец.