Current View
Citation link:
 
Title:
Годишник на Софийския университет. Ветеринарно-медицински факултет, т.18
 
Other Titles:
Annuaire de L'Universite de Sofia. Faculte Medicine-Veteinaire, t.18
 
Date of Issue:
1942
 
Publisher:
Университетска печатница
 
Type:
Other
 
Language:
bul
 
Description:
Хаджидимитров, П. Стопанското значение на свиневъдството и мерките за неговото подобрение, 1-83; Петков, А. Плацента у овцата, 85-246; Попов, П. Върху чувствителността спрямо лекарства и отрови и особено тази на котката за тимола и мета-крезола, 247-292; Димов, Д. Два случая с разнообразни уродства при свински фетуси, 293-329; Емануилов, Иг. Микробиологични проучвания върху Софийското краве мляко, 331-378; Иванов, Ст. Релефът на palatum durum при бивола с оглед на вариабилитета на plicae palatinae transversae, 379-397; Матов, К. Върху разпространението на младите трихинели чрез vena portae, 399-425; Тошков, Ал. Болести по пчелите в предбактериологичния и бактериологичен период от историята на заразните болести, 427-441; Иванов, Кс. За интерстициалния нефрит у бивола, 443-496; Iwanoff, X. Hernia diaphragmatica spuria bei einer Hirschkuh, 497-498; Минчев, П. Клинични данни за стерилитета на говедото у нас, 499-626; Георгиев, Р. Определяне на общото количество циркулираща кръв при здрави коне по метода Heilmayer, 627-640