Current View
Citation link:
Title:
Флуоресцентни N-хетероциклени карбени. Синтез, спектрални свойства и фотозависимости на каталитичната активност : Автореферат / Румен Христов Ляпчев ; Науч. ръководител Иван Петков.; Fluorescent N-heterocyclic carbеns Synthesis, spectral properties and photophysical dependencies of catalytic activity Rumen Hristov Lyapchev
 
Creator:
Ляпчев, Румен Христов; Петков, Иван Колев науч. ръководител; Ljapcev, Rumen Hristov
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", науч. спец. 4.2. Химически науки (Органична химия) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по химия и фармация, Кат. "Органична химия и фармакогнозия" 2019; Библиогр. с. 48-49; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Хетероциклични съединения анализ.; Органичен синтез.; Катализа органична химия.
 
*** *** ***
 
001:
001150963
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Ляпчев, Румен Христов
 
245:
Флуоресцентни N-хетероциклени карбени. Синтез, спектрални свойства и фотозависимости на каталитичната активност :| Автореферат /| Румен Христов Ляпчев ; Науч. ръководител Иван Петков.
 
246:
Fluorescent N-heterocyclic carbеns| Synthesis, spectral properties and photophysical dependencies of catalytic activity| Rumen Hristov Lyapchev
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 2.194 MB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
49 с. :| с табл., сх. ;| 21 см| компактдиск (1 бр.)
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", науч. спец. 4.2. Химически науки (Органична химия)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по химия и фармация, Кат. "Органична химия и фармакогнозия"| 2019
 
504:
Библиогр. с. 48-49
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Хетероциклични съединения| анализ.| Органичен синтез.| Катализа| органична химия.
 
700:
Петков, Иван Колев| науч. ръководител| Ljapcev, Rumen Hristov