Abstract:
Васил Черкезов със семейството му.
 
Created:
1920
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13819327491035
 
IsFormatOf:
ДА Кюстендил; ф. 281К; оп. 2; а.е. 61; л. 10.
 
Subject:
портрет; 1920; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeople