Citation link:
Abstract:
Рада Генкова Цанева с дъщеря си.
 
Created:
15.01.1901
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Петър Майдачевски
 
Identifier:
F14370387450371
 
Subject:
портрет; AthPlus