Current View
Citation link:
Title:
Възприета справедливост на заплащането и удовлетвореност от труда в частни организации : Автореферат / Силвия Иванова Иванова ; Науч. ръководител Крум Крумов.
 
Creator:
Иванова, Силвия Иванова; Крумов, Крум Димитров науч. ръководител
 
Date:
2011 [issued] 2011.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и науч. степен "доктор", Проф. направление Психология - 3.2. Науч. спец. 050621 Психология на дейността (Орг. психология) СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. по социална, трудова и пед. психология 2011; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2012
 
Subject:
Организационно поведение.; Управление и организация психологични проблеми.; Труд - икономически проблеми.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Иванова, Силвия Иванова
 
245:
Възприета справедливост на заплащането и удовлетвореност от труда в частни организации :| Автореферат /| Силвия Иванова Иванова ; Науч. ръководител Крум Крумов.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 344 KB)
 
260:
София,| 2011.
 
300:
55 л. :| с цв. табл., диагр. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор", Проф. направление Психология - 3.2. Науч. спец. 050621 Психология на дейността (Орг. психология)| СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. по социална, трудова и пед. психология| 2011
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2012
 
650:
Организационно поведение.| Управление и организация| психологични проблеми.| Труд - икономически проблеми.
 
700:
Крумов, Крум Димитров| науч. ръководител