Citation link:
 • [Мѣсецословъ или календарь вѣчный съ рՃка пасхалнаѧ нескончаема]
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
  • Къ читателемъ
   • [с. 3]
   • [с.] 4
   • [с.] 5
   • [с.] 6
   • [с.] 7
   • [с.] 8
   • [с.] 9
   • [с.] 10
   • [с.] 11
   • [с.] 12
   • [с.] 13
   • [с.] 14
   • [с.] 15
   • [с.] 16
   • [с.] 17
  • Лѣтосчисленіе
   • [с.] 18
   • [с.] 19
   • [с.] 20
  • Печатъ съ зодїи те
  • Мѣсѧцословъ. Содержава сички те праздницы въ година та. Недвижимы и движимы
   • Недвижимы праздницы именՃватъ се
    • [с.] 21
   • Изѧсненїе на столповeте мѣсѧчны
    • [с.] 22
   • Мартъ
    • [с.] 23
    • [с.] 24
   • Апрілліи
    • [с.] 25
    • [с.] 26
   • Маіи
    • [с.] 27
    • [с.] 28
   • ІՃніи
    • [с.] 29
    • [с.] 30
   • ІՃліи
    • [с.] 31
    • [с.] 32
   • АѵгՃстъ
    • [с.] 33
    • [с.] 34
   • Септемвріи
    • [с.] 35
    • [с.] 36
   • Октѡвріи
    • [с.] 37
    • [с.] 38
   • Ноемвріи
    • [с.] 39
    • [с.] 40
   • Декемвріи
    • [с.] 41
    • [с.] 42
   • ІаннՃаріи
    • [с.] 43
    • [с.] 44
   • ФеврՃаріи
    • [с.] 45
    • [с.] 46
   • Мѣсѧцъ маїи. День 11-ый
  • Многогодишна пасхалїа. ѿ 1853 до 1983
   • [с.] 47
   • [с.] 48
   • Пасхалїа [таблица]
    • [с. 49]
    • [с. 50]
  • [Таблици]
   • Таблица 1. Коѧ то показՃва Індіктъ за всѧкоѧ година ѿ 1800 до 2600 годины
    • [с.] 51
   • Таблица 2. Показывающаѧ КрՃгъ Солнца за всѧкоѧ година ѻтъ 1700, до 3100, годины
    • [с.] 52
   • Таблица 3. Коѧ то показՃва врՃцѣлѣтїе или слово Недѣлно за всѧ коѧ година ѿ 1800 до 2500 годины
    • [с.] 53
   • Таблица 4. Показывающаѧ КрՃгъ ЛՃны за всѧкоѧ година ѻтъ 1700, до 2500, годины
    • [с.] 54
   • Таблица 5. Коѧ то показՃва ЛՃнно то ѻснованїе ѿ 1800 до 2500 годины
    • [с.] 55
   • Таблица 6. Коѧ то показՃва Епакта та за всѧкоѧ година ѻтъ 1800 до 2500 годины
    • [с.] 56
   • Таблица 7. Коѧ то показՃва ключевы те слова по ВрՃцѣлѣтїе то съ крՃгъ лՃны за всѧкоѧ дадена година
    • Ѹпотребленнаѧ таѧ таблица[...]
     • [с.] 57
    • ВрՃцѣлѣтїе
     • [с.] 58
   • Таблица 8. Коѧ то поՃчава да нахождашъ по врՃцѣлѣтїе то въ каковъ нареченый день въ седмица та влази всѧкїй кой да е единъ Мѣсѧцъ въ коѧ да е предложенна година
    • [с.] 59
    • Въ ѹпотреваенна та 8. маѧ Таблица
     • [с.] 60
    • Ѹпотребленїе то 9-тыѧ Таблицы
     • [с.] 61
   • Таблица 9. Коѧ то поՃчава, въ какво число на всѧкїй Мѣсѧцъ сѧ приаՃчаватъ дадени те дни ѿ Недѣлѧ та
    • [с.] 62
    • [с.] 63
   • Таблица 10. Коѧ то показՃва по ВрՃцѣлѣтїе то Воскресны те и дрՃги те Недѣлны дни съ той начинъ 1, 8, 15, 22, 29, число за всѧкїй Мѣсѧцъ во всѧкоѧ година
    • Ѹпотребленїе 10-тыѧ Таблицы
     • [с.] 64
     • [с.] 65
   • Таблица 11. Рожденїе ЛՃны
    • [с.] 66
   • Таблица 12. Ѹщербленїе ЛՃны
    • [с.] 67
  • Познаніе на Неисходима та Пасхалїѧ
   • [с.] 68
   • [с.] 69
   • [с.] 70
   • [с.] 71
   • [с.] 72
   • [с.] 73
   • [с.] 74
   • [с.] 75
   • [с.] 76
  • РՃководство да познаешъ РՃка та Пасхалїѧ неокончаема или неисходимаѧ съ таблици погречески те исчисленїѧ на времена та
   • Лѣта ѿ Адама назначава исчисленїе то на Времена та[...]
    • [с. 77]
    • Примѣръ 1-й
     • [с.] 78
    • Примѣръ 2-й
    • Примѣръ 3-й
     • [с.] 79
   • За Индиктіона и Индікта
    • Индиктїонъ сѧ назовава число на годины те[...]
     • [с.] 80
     • Примѣръ 1-й
      • [с.] 81
     • Примѣръ 2-й
    • КрՃгъ Индикта или просто Индіктъ е времѧ[...]
     • [с.] 82
     • Напримѣръ: 1
      • [с.] 83
     • Примѣръ 2
      • [с.] 84
     • Примѣръ 3
      • [с.] 85
   • За КрՃгове те солнечны
    • КрՃгъ солнечный сѧ назовава число на[...]
     • [с.] 86
     • Примѣръ 1
      • [с.] 87
     • Примѣръ 2
     • Примѣръ 3
      • [с.] 88
    • По КрՃгъ Солнца да найдеме врՃцѣлѣтїе то
     • Примѣръ 1
      • [с.] 89
      • [с.] 90
     • Примѣръ 3 [2]
      • [с.] 91
     • Примѣръ 3
   • За ВрՃцѣлѣтїе то
    • ВрՃцѣлѣтїе то е бՃква что то назовава воскресный день[...]
     • [с.] 92
    • Да потражимъ врՃцѣлѣтїе то въ една дадена година ѿ Сотворенїѧ Міра?
     • [Примѣръ 1]
      • [с.] 93
     • Примѣръ 2
      • [с.] 94
     • [Примѣръ 3] Да найдемъ ВрՃцѣлѣтїе въ 5508 годины[...]
      • [с.] 95
     • Примѣръ [4]
      • [с.] 96
    • За да познаеме въ каковъ день Недѣлни, въ дадена та година[...]
     • [с.] 97
     • Примѣръ 1
      • [с.] 98
     • Примѣръ 2
     • Примѣръ 3
      • [с.] 99
     • Примѣръ 4
     • Примѣръ 5
      • [с.] 100
   • За КрՃгове те лՃнны
    • КрՃгъ лՃны наричасѧ ѻбращанїе лՃнна та споредъ[...]
     • Примѣръ 1
      • [с.] 101
     • Примѣръ 2
     • Примѣръ 3
      • [с.] 102
     • Примѣръ 4
      • [с.] 103
      • [с.] 104
     • Примѣръ 4 [5]
      • [с.] 105
   • За Ѻснованїе то
    • Ѡснованїе то е число което показՃва денѧ на стара та лՃна[...]
     • [с.] 106
     • [с.] 107
     • Примѣръ 1
      • [с.] 108
     • Примѣръ 2
     • Примѣръ 3
      • [с.] 109
    • Съ дадено то ѻснованїе да Ѻпредѣлимъ рожденїе то на Мартовска та мѣсѧчина
     • Примѣръ
      • [с.] 110
    • Съ дадено то ѻснованїе да найдемъ ѹщербленїе то на Мартовска та лՃна
     • Примѣръ 1
      • [с.] 111
      • [с.] 112
    • Да найдеме рожденїе то на лՃна та за всѧкы единъ кои да е даденъ Мѣсѧцъ?
     • Примѣръ 1
      • [с.] 113
     • Примѣръ 2
      • [с.] 114
      • [с.] 115
      • [с.] 116
   • За Епакта
    • Епакта е разность та междՃ солничны те и лՃнны те астрономическы годины[...]
     • [с.] 117
     • Примѣръ 1
      • [с.] 118
     • Таблица, Коѧ то показՃва на 19 КрՃгове ЛՃнны Епакты
    • За предѣла на Пасха та и Ключь границъ
     • [с.] 119
     • Примѣръ 1
     • Примѣръ 2
      • [с.] 120
      • [с.] 121
      • [с.] 122
  • [Илюстрации на пасхални ръце]
   • [ил.] 1
   • [ил.] 2
   • [ил.] 3
   • [ил.] 4
   • [ил.] 5
   • [ил.] 6
   • [ил.] 7
   • [ил.] 8
   • [ил. 9] РՃка Пасхалнаѧ
  • Познаніето на неисходима та РՃка Пасхалнаѧ Съ дрՃгы ѻще ѻсемь РՃцѣ[...]
   • Глава а҃
    • [с.] 123
    • [с.] 124
   • Глава в҃
    • [с.] 125
    • [с.] 126
    • [с.] 127
    • [с.] 128
    • [с.] 129
   • За ѻбща та РՃка Пасхална
    • [с.] 130
    • Примѣръ 1. За Пасха та Хрїстова
     • [с.] 131
     • [с.] 132
     • [с.] 133
     • [с.] 134
    • Примѣръ 2. За законна та паска, сирѣчь ІՃдейска та
     • [с.] 135
     • [с.] 136
    • Примѣръ 3. За рождество то Хрїстово
     • [с.] 137
    • Примѣръ 4. За трїѡда кой гласъ почина
     • [с.] 138
     • [с.] 139
     • [с.] 140
    • Примѣръ 5. За Благовѣщенїе то
     • [с.] 141
    • Примѣръ 6. За Свѧтагѡ Геѡргїѧ
     • [с.] 142
     • [с.] 143
    • Примѣръ 7. За всѧкоѧ недѣлѧ кой гласъ влази
     • [с.] 144
     • [с.] 145
     • [с.] 146
     • [с.] 147
   • За Ѻснѻваніе то
    • [с.] 148
  • За Познаніе то на годины те. Ѻтъ Планеты те и Зодїи те, цѣлое ѻкращенїе по КрՃгове те Солнечныи на 28
   • КрՃгъ Солнечный 1
    • [с.] 149
   • КрՃгъ Солнечный 2
    • [с.] 150
   • КрՃгъ Солнечный 3
    • [с.] 151
   • КрՃгъ Солнечный 4
   • КрՃгъ Солнечный 5
    • [с.] 152
   • КрՃгъ Солнечный 6
    • [с.] 153
   • КрՃгъ Солнечный 7
    • [с.] 154
   • КрՃгъ Солнечный 8
    • [с.] 155
   • КрՃгъ Солнечный 9
   • КрՃгъ Солнечный 10
    • [с.] 156
   • КрՃгъ Солнечный 11
    • [с.] 157
   • КрՃгъ Солнечный 12
    • [с.] 158
   • КрՃгъ Солнечный 13
    • [с.] 159
   • КрՃгъ Солнечный 14
    • [с.] 160
   • КрՃгъ Солнечный 15
    • [с.] 161
   • КрՃгъ Солнечный 16
    • [с.] 162
   • КрՃгъ Солнечный 17
    • [с.] 163
   • КрՃгъ Солнечный 18
    • [с.] 164
   • КрՃгъ Солнечный 19
    • [с.] 165
   • КрՃгъ Солнечный 20
    • [с.] 166
   • КрՃгъ Солнечный 21
   • КрՃгъ Солнечный 22
    • [с.] 167
   • КрՃгъ Солнечный 23
    • [с.] 168
   • КрՃгъ Солнечный 24
    • [с.] 169
   • КрՃгъ Солнечный 25
    • [с.] 170
   • КрՃгъ Солнечный 26
    • [с.] 171
   • КрՃгъ Солнечный 27
   • КрՃгъ Солнечный 28
    • [с.] 172
    • [с.] 173
  • [За времѧ то да познаемъ]
   • За времѧ то да познаемъ ѿ солнце то
    • [с.] 174
   • Ѿ ЛՃна та
    • [с.] 175
    • [с.] 176
   • Ѿ Звѣзды те
    • [с.] 177
    • [с.] 178
   • Ѿ птицы те и понѣкои ѿ животны те
    • [с.] 179
    • [с.] 180
   • Ѻсобны примѣчаніѧ
    • [с.] 181
   • За гремленіе то годишно
  • Ѱаломъ. ПоказՃва чл҃вѣку спасенїе, или избавленїе ѿ всѧкоѧ нՃжда
   • [с.] 182
   • [с.] 183
  • [За панаире те]
   • Назначеніе, За да знаемъ панаире те въ Болгарїѧ, Ѳракїѧ и Македонїѧ
    • [с.] 184
   • ДрՃги иностранны
  • Порѧдочно то теченїе на пощи те ѿ Цареградъ по сՃхо
   • [с.] 185
  • Погрѣшки
   • [с.] 186
  • Любезный мои соотечественницы Болгаре!
   • [с.] 187
  • Расписъ на спомоществователы те въ Цареградъ
   • [с.] 188
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]