Citation link:
  • Документи и бележки от миналото на българите в Македония /От Антон П. Стоилов.
    • Заглавна страница с дарствен надпис от автора