Current View
Citation link:
Title:
Корпоративна култура и конкурентоспособност : Автореферат / Яница Петкова Димитрова ; Науч. ръководител Здравко Райков.
 
Creator:
Димитрова, Яница Петкова; Райков, Здравко Цветков науч. ръководител
 
Date:
2012 [issued] 2012.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" по проф. направление 3.5 "Обществени комуникации и информационни науки" (Журналистика - Връзки с обществеността) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. ("Журналистика -Комуникация и връзки с обществеността) 2011; Библиогр. с. 31; Електронно копие [София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2012]
 
Subject:
Връзки с обществеността.; Организационна култура.; Организационно поведение.; Управленски труд.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Димитрова, Яница Петкова
 
245:
Корпоративна култура и конкурентоспособност :| Автореферат /| Яница Петкова Димитрова ; Науч. ръководител Здравко Райков.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 680 KB)
 
260:
София,| 2012.
 
300:
33 с. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" по проф. направление 3.5 "Обществени комуникации и информационни науки" (Журналистика - Връзки с обществеността)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. ("Журналистика -Комуникация и връзки с обществеността)| 2011
 
504:
Библиогр. с. 31
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| [София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2012]
 
650:
Връзки с обществеността.| Организационна култура.| Организационно поведение.| Управленски труд.
 
700:
Райков, Здравко Цветков| науч. ръководител