Abstract:
Рачо Казански по време на пребиваването си в с. Деделер в района на гр. Кърджали като учител .
 
Created:
12.04.1929
 
Spatial:
България, Родопи планина
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
семеен архив Никола Казански
 
RightsHolder:
Никола Казански
 
Identifier:
F14370387450089
 
Subject:
1920; учител; свободно време; AthPlus