Citation link:
 • Кратко христиѧнско наставленіе
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Вътрешна страна на предната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Прѣдисловіе
   • [с. 3]
   • [с. 4]
  • Кратко христіѧнско наставленіе
   • I. Заради какъ трѣбва да сѧ намѣрваме сѣкога въ Христіѧнскы длъжности
    • [с. 5]
    • [с.] 6
    • [с.] 7
    • [с.] 8
    • [с.] 9
    • [с.] 10
    • [с.] 11
    • [с.] 12
    • [с.] 13
    • [с.] 14
    • [с.] 15
    • [с.] 16
    • [с.] 17
    • [с.] 18
    • [с.] 19
    • [с.] 20
    • [с.] 21
   • II. Каква длъжность имѫть родителитѣ къмъ своитѣ чѧда
    • [с.] 22
    • [с.] 23
    • [с.] 24
    • [с.] 25
    • [с.] 26
    • [с.] 27
    • [с.] 28
    • [с.] 29
    • [с.] 30
    • [с.] 31
    • [с.] 32
    • [с.] 33
    • [с.] 34
    • [с.] 35
    • [с.] 36
    • [с.] 37
    • [с.] 38
    • [с.] 39
   • III. Каква длъжность имѫтъ дѣтцата къмъ своитѣ родители
    • [с.] 40
    • [с.] 41
    • [с.] 42
    • [с.] 43
    • [с.] 44
   • Прибавленіе
    • [с.] 45
    • [с.] 46
    • [с.] 47
  • ПропՃснати погрѣшкы
   • [с. 48]
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на задната корица]
   • [Задна корица]