Current View
Citation link:
Authors:
Топалов, Стоян Георгиев; Христов, Христо Георгиев; Сотиров, Георги Христов; Topalov, Stoyan Georgiev; Hristov, Hristo Georgiev; Sotirov, Georgi Hristov
 
Title:
Челни врати за пътнически вагони с пневматично управление
 
Other Titles:
End doors for passenger coaches with pneumatic control
 
Date of Issue:
1995
 
Is Part of:
Годишник на ТУ-София, 48(2), 1995. Машиностроене, транспорт : Юбилейна научна сесия „50 години ТУ–София“ 11-12.10.1995 София, с. 473-478.
 
Publisher:
ТУ - София
 
Identifiers:
0374-342Х [issn]
 
Type:
Article
 
Language:
bul
 
Subject:
вагони, пътнически – елементи и устройства – изпитване
 
Abstract:
This paper describes design and control of new type end doors with pneumatic control for passenger coaches A72.
 
Description:
Топалов, Стоян Георгиев и др. Челни врати за пътнически вагони с пневматично управление / Стоян Топалов, Христо Христов, Георги Сотиров. (Транспорт). // Годишник на ТУ-София, Том 48, 1995, № 2. Машиностроене, транспорт : Юбилейна научна сесия „50 години ТУ–София“ 11-12.10.1995 София, с. 473-478 :. с черт., сх. Рез. на бълг. и англ. ез.; С библиогр.