Citation link:
 • Средства за предварванїе за заравѧнїе-то на мнимоՃумрѣлите или примрѣли-те человѣцы
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Введеніе и примѣры за закопаванїе-то на примрѣли-те человѣцы
   • [с. 3]
   • [с.] 4
   • [с.] 5
   • [с.] 6
   • [с.] 7
   • [с.] 8
   • [с.] 9
   • [с.] 10
   • [с.] 11
   • [с.] 12
   • [с.] 13
   • [с.] 14
   • [с.] 15
   • [с.] 16
   • [с.] 17
   • [с.] 18
   • [с.] 19
   • [с.] 20
   • [с.] 21
   • [с.] 22
   • [с.] 23
   • [с.] 24
   • [с.] 25
   • [с.] 26
  • За смерть-та и нейны-те признацы
   • [с.] 27
   • [с.] 28
   • [с.] 29
   • [с.] 30
   • [с.] 31
   • [с.] 32
   • [с.] 33
   • [с.] 34
   • [с.] 35
   • [с.] 36
   • [с.] 37
   • [с.] 38
   • [с.] 39
   • [с.] 40
   • [с.] 41
   • [с.] 42
  • За болѣсти-те и дрՃги-те обстоѧтелства, кои-то приготвюватъ человѣка за примиране
   • [с.] 43
   • [с.] 44
   • [с.] 45
   • [с.] 46
   • [с.] 47
   • [с.] 48
   • [с.] 49
   • [с.] 50
   • [с.] 51
   • [с.] 52
   • [с.] 53
   • [с.] 54
   • [с.] 55
   • [с.] 56
   • [с.] 57
   • [с.] 58
   • [с.] 59
   • [с.] 60
   • [с.] 61
   • [с.] 62
   • [с.] 63
   • [с.] 64
   • [с.] 65
   • [с.] 66
   • [с.] 67
   • [с.] 68
   • [с.] 69
  • За количество-то на мнимоՃмрѣли-те
   • [с.] 70
   • [с.] 71
   • [с.] 72
   • [с.] 73
   • [с.] 74
   • [с.] 75
   • [с.] 76
   • [с.] 77
   • [с.] 78
   • [с.] 79
   • [с.] 80
   • [с.] 81
   • [с.] 82
   • [с.] 83
   • [с.] 84
   • [с.] 85
   • [с.] 86
   • [с. 87]
   • [с. 88]
  • Любородни те спомоществователи за мнимоՃмрели те
   • [с. 89]
   • [с. 90]
   • [с. 91]
   • [с. 92]
   • [с. 93]
   • [с. 94]
   • [с. 95]
   • [с. 96]
   • [с. 97]
   • [с. 98]
   • [с. 99]
   • [с. 100]
   • [с. 101]
   • [с. 102]
   • [с. 103]
   • [с. 104]
   • [с. 105]
   • [с. 106]
   • [с. 107]
   • [с. 108]
   • [с. 109]
   • [с. 110]
   • [с. 111]
   • [с. 112]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]