Abstract:
Село Казанка. Жители на селото. Милчо Стоянов Вълков (от дясно) в парадна униформа като войник в гвардейската рота.
 
Created:
1931
 
Spatial:
България, гр. София
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
архив Милчо Стоянов Вълков
 
RightsHolder:
Стоян Стойчев
 
Identifier:
F14370387450055
 
Subject:
1930; войник; портрет; AthPlus