Current View
Citation link:
Title:
Оценка на въздействието на инвестициите във висше образование от националния бюджет и от Структурните и кохезионния фонд в периода 2007-2018 г. в България върху ключови показатели : Автореферат / Радостина Ангелова Стефанова ; Науч. ръководител Албена Вуцова ; Рец. Маргарита Николаева Атанасова, Ралица Симеонова-Ганева.; Impact assessment of higher education investments from the national budget and the structural and cohesion funds 2007-2018 in Bulgaria on key indicators Radostina Angelova Stefanova
 
Creator:
Ангелова, Радостина социолог; Angelova, Radostina; Вуцова, Албена Христова науч. ръководител; Атанасова, Маргарита Николаева рец.; Симеонова-Ганева, Ралица Иванчева рец.
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Кор. опис.; Пълното име на авт. е Радостина Ангелова Стефанова; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на науч.-образователната степен "доктор"в проф. направление: 3.8 Икономика (Икономика и управл. по отрасли - Образование, наука, иновации) СУ "Св. Климент Охридски", Стоп. фак., Кат. "Икономика и управл. по отрасли" 2019; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2021
 
Subject:
Висше образование финанси. България; Инвестиции България.
 
*** *** ***
 
001:
001176209
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Ангелова, Радостина| социолог
 
245:
Оценка на въздействието на инвестициите във висше образование от националния бюджет и от Структурните и кохезионния фонд в периода 2007-2018 г. в България върху ключови показатели :| Автореферат /| Радостина Ангелова Стефанова ; Науч. ръководител Албена Вуцова ; Рец. Маргарита Николаева Атанасова, Ралица Симеонова-Ганева.
 
246:
Impact assessment of higher education investments from the national budget and the structural and cohesion funds 2007-2018 in Bulgaria on key indicators| Radostina Angelova Stefanova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 875.5 KB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
60 с. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.| Пълното име на авт. е Радостина Ангелова Стефанова
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на науч.-образователната степен "доктор"в проф. направление: 3.8 Икономика (Икономика и управл. по отрасли - Образование, наука, иновации)| СУ "Св. Климент Охридски", Стоп. фак., Кат. "Икономика и управл. по отрасли"| 2019
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2021
 
650:
Висше образование| финанси.| България| Инвестиции| България.
 
700:
Angelova, Radostina| Вуцова, Албена Христова| науч. ръководител| Атанасова, Маргарита Николаева| рец.| Симеонова-Ганева, Ралица Иванчева| рец.