Current View
Citation link:
Title:
Характеристика на биомаркери и полициклични ароматни въглеводороди във въглища с различна степен на въглефикация и пепели от български топлоелектрически централи : Автореферат / Деница Тодорова Апостолова ; Науч. ръководител Ирена Костова.
 
Creator:
Апостолова, Деница Тодорова; Костова, Ирена Йорданова науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за придобиване на образователна и науч. степен "доктор", науч. спец. 4.4. Науки за Земята (Геология и проучване на полезни изкопаеми - Въглищна геология) СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак., Кат. "Геология, палеонтология и изкопаеми горива" 2018; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Геохимия.
 
*** *** ***
 
001:
001152507
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Апостолова, Деница Тодорова
 
245:
Характеристика на биомаркери и полициклични ароматни въглеводороди във въглища с различна степен на въглефикация и пепели от български топлоелектрически централи :| Автореферат /| Деница Тодорова Апостолова ; Науч. ръководител Ирена Костова.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 3.852 MB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
42 с. :| с цв. ил. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за придобиване на образователна и науч. степен "доктор", науч. спец. 4.4. Науки за Земята (Геология и проучване на полезни изкопаеми - Въглищна геология)| СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак., Кат. "Геология, палеонтология и изкопаеми горива"| 2018
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Геохимия.
 
700:
Костова, Ирена Йорданова| науч. ръководител