Abstract:
Георги Димитров (1882-1949). Български политик. Димитър Благоев, Георги Кирков и Георги Димитров (втори ред, седми, осми и девети отляво) на ІІІ конгрес на Общия работнически синдикален съюз.
 
Created:
2-3.08.1906
 
Spatial:
Сливен, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Център за исторически и политологически изследвания на НС на БСП
 
Identifier:
F13511625160115
 
IsFormatOf:
Г ІІ 1513
 
Subject:
политик; работническо движение; конгрес; 1900; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplegdimitrov