Current View
Citation link:
Title:
"Дон Кихот" в преводите на Тодор Нейков : Преводна рецепция на Сервантес в България : Автореферат / Свидна Димитрова Михайлова ; Науч. ръководител Людмила Илиева ; Рец. Петър Моллов, Петър Велчев.
 
Creator:
Михайлова, Свидна Димитрова; Илиева, Людмила Борисова науч. ръководител; Моллов, Петър Иванов рец.; Велчев, Петър Велчев рец.
 
Date:
2021 [issued] 2021.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление 2.1. Филология (Теория и практика на превода) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по класически и нови филологии, Кат. "Испанистика и португалистика" 2021; Библиогр. с. 31-39; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2021
 
Subject:
Нейков, Тодор Петров творчество; Сервантес Сааведра, Мигел де 1547-1616 творчество; Испанска литература преводи на други езици български език.
 
*** *** ***
 
001:
001180224
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Михайлова, Свидна Димитрова
 
245:
"Дон Кихот" в преводите на Тодор Нейков :| Преводна рецепция на Сервантес в България : Автореферат /| Свидна Димитрова Михайлова ; Науч. ръководител Людмила Илиева ; Рец. Петър Моллов, Петър Велчев.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 729.1 KB)
 
260:
София,| 2021.
 
300:
39 с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление 2.1. Филология (Теория и практика на превода)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по класически и нови филологии, Кат. "Испанистика и португалистика"| 2021
 
504:
Библиогр. с. 31-39
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2021
 
546:
Текст и на англ., фр., рус., исп. ез.
 
600:
Нейков, Тодор Петров| творчество| Сервантес Сааведра, Мигел де| 1547-1616| творчество
 
650:
Испанска литература| преводи на други езици| български език.
 
700:
Илиева, Людмила Борисова| науч. ръководител| Моллов, Петър Иванов| рец.| Велчев, Петър Велчев| рец.