Citation link:
Abstract:
Христина Морфова, Людмила Прокопова в компанията на офицер.
 
Created:
1913-1925
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13994740670965
 
IsFormatOf:
ЦДА, ф. 448К, оп. 1, а.е. 156.
 
Subject:
студио; музикант; армейски офицер; 1910; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeopleartworld