Citation link:
Abstract:
Членове на Радикалната партия в България в Париж.
 
Creator:
фотоателие ”Балдомар”
 
Created:
15.10.1924
 
Spatial:
Париж, Франция
 
Medium:
Отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Сбирка № 24 - ”Снимки от периода 1878-1944
 
RightsHolder:
Национален исторически музей
 
Identifier:
F13512364400067
 
IsFormatOf:
№ 1395
 
Subject:
политик; 1920; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplepoliticians