Citation link:
Abstract:
Предене с напоясна вилообразна хурка.
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13994740670199
 
IsFormatOf:
ЦДА, ф. 2072К, оп. 1, а.е. 338.
 
Subject:
носия; ръчен труд; EuropeanaPhotography; EUPHOTOethnography