• Н. В. Гогол : Живот и творчество /Цвѣтан Минков.
    • Заглавна страница с дарствен надпис от автора и автограф на Боян Пенев