Current View
Citation link:
Title:
Ефекти на кибертормоза върху психичното здраве : Автореферат / Мария Мариус Чубриева ; Науч. ръководител Соня Карабельова ; Рец. Пламен Петров Калчев, Радка Иванова Масалджиева.; The effects of cybermobbing on mental health Mariya Marius Chubrieva
 
Creator:
Чубриева, Мария Мариус; Cubrieva, Marija Marius; Карабельова, Соня Методиева науч. ръководител; Калчев, Пламен Петров рец.; Масалджиева, Радка Иванова рец.
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат [на дисертация] за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по науч. спец.: 3.2. Психология (Психология на здравето) СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Обща, експериментална, развитийна и здравна психология 2019; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2021
 
Subject:
Стрес.; Компютърни престъпления.; Информационни и комуникационни технологии мерки за сигурност.
 
*** *** ***
 
001:
001176110
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Чубриева, Мария Мариус
 
245:
Ефекти на кибертормоза върху психичното здраве :| Автореферат /| Мария Мариус Чубриева ; Науч. ръководител Соня Карабельова ; Рец. Пламен Петров Калчев, Радка Иванова Масалджиева.
 
246:
The effects of cybermobbing on mental health| Mariya Marius Chubrieva
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1011. KB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
57 с. :| с табл., сх. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат [на дисертация]| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по науч. спец.: 3.2. Психология (Психология на здравето)| СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Обща, експериментална, развитийна и здравна психология| 2019
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2021
 
650:
Стрес.| Компютърни престъпления.| Информационни и комуникационни технологии| мерки за сигурност.
 
700:
Cubrieva, Marija Marius| Карабельова, Соня Методиева| науч. ръководител| Калчев, Пламен Петров| рец.| Масалджиева, Радка Иванова| рец.