Abstract:
Акад. Стоян Аргиров (1869 - 1939) -филолог, историк, преводач, основоположник на библиотекознанието в България. Ръководи Университетската библиотека „ Св. Климент Охридски” от 1897 до 1936 г.Стоян Аргиров с университетски професори.
 
Created:
около 1926
 
Spatial:
София, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Личен фонд ”Аргиров, Стоян Стоянов”
 
RightsHolder:
Университетска библиотека
 
Identifier:
F13999885860047
 
Subject:
1920; учен; тържество; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeople