Current View
Title:
Инженерство на функционални нуклеинови киселини и приложението им в областите на молекулярната генетика и синтетичната биология : Автореферат / Мартина Трайковска ; Науч. ръководител Робърт Димитров Пенчовски.; Engineering of functional nucleic acids and their applications in the fields of Molecular genetics and Synthetic biology Martina Traykovska
 
Creator:
Трайковска, Мартина; Trajkovska, Martina; Пенчовски, Робърт Димитров науч. ръководител
 
Date:
2017 [issued] 2017.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за придобиване на образователна и науч. степен "доктор", Проф. направление 4.3 Биол. науки, Генетика - Синтетична биология СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак., Кат. Генетика 2017; Библиогр. с. 69-74; Електронно копие [София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018]
 
Subject:
Молекулна генетика.; Генно инженерство.
 
*** *** ***
 
001:
001128044
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Трайковска, Мартина
 
245:
Инженерство на функционални нуклеинови киселини и приложението им в областите на молекулярната генетика и синтетичната биология :| Автореферат /| Мартина Трайковска ; Науч. ръководител Робърт Димитров Пенчовски.
 
246:
Engineering of functional nucleic acids and their applications in the fields of Molecular genetics and Synthetic biology| Martina Traykovska
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.893 MB)
 
260:
София,| 2017.
 
300:
74 с. :| с цв. ил. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за придобиване на образователна и науч. степен "доктор", Проф. направление 4.3 Биол. науки, Генетика - Синтетична биология| СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак., Кат. Генетика| 2017
 
504:
Библиогр. с. 69-74
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| [София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018]
 
650:
Молекулна генетика.| Генно инженерство.
 
700:
Trajkovska, Martina| Пенчовски, Робърт Димитров| науч. ръководител