Citation link:
Abstract:
Ана Каменова-Стайнова (1894-1982) е българска авторка на белетристични произведения. Преводач от английски език. Активен деятел на българския ПЕН-клуб. Дъщеря на политика Михаил Маджаров, съпруга на Петко Стайнов - юрист и общественик. Семейно щастие, август 1918 г.
 
Created:
1918
 
Spatial:
България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Фотоалбум на Ана Каменова-Сайнова
 
RightsHolder:
Национален литературен музей
 
Identifier:
F13721522820508
 
IsFormatOf:
Сн. 2973/2008
 
Subject:
писател; политик; 1910; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeopleartworld