• Алеко Константинов : Литeратурен силует /В. Миролюбов.
    • Предзаглавна страница с дарствен надпис от автора