Current View
Citation link:
Title:
Характеристики на медийната екосистема в България през призмата на социалните протести у нас през 2013 г. : Автореферат / Нели Велинова ; Науч. ръководител Лилия Райчева.; Bulgarian media ecosystem’s characteristics through the prism of social protests in Bulgaria in 2013 Neli Kosova Velinova
 
Creator:
Велинова, Нели Костова; Velinova, Neli Kostova; Райчева, Лилия науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление: 3.5. Обществени комуникации и информ. науки (Журналистика - Електронни медии) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Комуникация и аудиовизуална продукция" 2018; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Гражданско неподчинение 2013 г. България; Средства за масова информация влияние 2013 г. България; Онлайн журналистика 2013 г. България; Социални мрежи 2013 г. България
 
*** *** ***
 
001:
001135190
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Велинова, Нели Костова
 
245:
Характеристики на медийната екосистема в България през призмата на социалните протести у нас през 2013 г. :| Автореферат /| Нели Велинова ; Науч. ръководител Лилия Райчева.
 
246:
Bulgarian media ecosystem’s characteristics through the prism of social protests in Bulgaria in 2013| Neli Kosova Velinova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.051 MB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
48 л. :| с цв. ил., диагр. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление: 3.5. Обществени комуникации и информ. науки (Журналистика - Електронни медии)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Комуникация и аудиовизуална продукция"| 2018
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Гражданско неподчинение| 2013 г.| България| Средства за масова информация| влияние| 2013 г.| България| Онлайн журналистика| 2013 г.| България| Социални мрежи| 2013 г.| България
 
700:
Velinova, Neli Kostova| Райчева, Лилия| науч. ръководител