• Иван Вазов : Живот, произведения и възгледи /Ю. Трифонов.
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев