Citation link:
 • [Кратко землеописание за малечкы дѣтца на нарѣчіе за малечкы дѣтца, на нарѣчіе по-вразумително за македонскы-тѣ българы / Нарѣдилъ Единъ Македонецъ. Сѣ издаваѣтъ отъ Андрея Анастасова Рѣсенеца]
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Вътрешна страна на предната корица]
  • Прѣдварителны познанія
   • [с. 3]
   • [с.] 4
   • [с.] 5
   • [с.] 6
  • Отдѣленіе пьрво. Естественно Землеописаніе
   • 1. Европа
    • 1. Страны въ Европѫ
     • [с.] 7
     • Упражненіе
      • [с.] 8
    • 2. Мориня
     • [с.] 9
     • Упражненіе
    • 3. [П]ротоцы
     • [с.] 10
     • Упражненіе
      • [с.] 11
    • 4. Заливи
     • Упражненіе на заливытѣ
      • [с.] 12
    • 5. Острови
     • [с.] 13
     • Упражненіе надъ островытіе
    • 6. Полуострови, Провлаци и носови
     • [с.] 14
     • [с.] 15
     • Упражненіе на Полуост. Провлац. и Носовитѣ
    • [7.] Планины и Волкани
     • [с.] 16
     • Упражненіе надъ планин. и Волканытіе
      • [с.] 17
    • 8. Езера
     • [с.] 18
     • Упражненіе на езерата
    • 9. Рѣкы
     • [с.] 19
     • Упражненіе на рѣкытѣ
   • ІІ. Азія
    • 1. Стьрны въ Азіѭ
     • [с.] 20
    • 2. Мориня въ Азіѭ
     • [с.] 21
    • 3. Протоци въ Азіѭ
    • 4. Заливи въ Азіѭ
     • [с.] 22
    • 5. Острови въ Азіѭ
    • 6. Полуострови Азіатскы
     • [с.] 23
    • 7. Носови въ Азіѭ
    • 8. Планины по Азіѭ
     • [с.] 24
    • 9. Езера въ Азіѭ
    • 10. Рѣкы по Азіѭ
     • [с.] 25
   • ІІІ. Африка
    • 1. Страны въ Африкѫ
     • [с.] 26
    • 2. Мориня и Заливи околу Африкѫ
     • [с.] 27
    • 3. Острови около Африкѫ
    • 4. Носове по Африкѫ
     • [с.] 28
    • 5. Планины по Африкѫ
    • 6. Езера и рѣкы по Африкѫ
     • [с.] 29
   • ІV. Америка
    • 1. Страны въ Америкѫ
     • [с. 30]
    • 2. Мориня, протоци и заливи около Америкѫ
     • [с.] 31
    • 3. Острови полуостови и провлаци у Америкѫ
     • [с.] 32
     • [с.] 33
    • 4. Носове, планины, и вълкани по Америкѫ
    • 5. Планины и волканы по Америкѫ
     • [с.] 34
    • 6. Езера и рѣкы по Америкѫ
     • [с.] 35
   • V. Океанія
    • [с.] 36
  • Отдѣленіе Б. Гражданско Землеописаніе
   • І. Общы Познанія
    • [с.] 37
    • [с.] 38
    • [с.] 39
    • [с.] 40
   • ІІ. Общый Поглѣдъ Надъ Пѣтьтѣ Чясти отъ Земѭвѫ
    • [а.] Европа
     • [с.] 41
     • [с.] 42
    • б. Азія
     • [с.] 43
    • в. Африка
     • [с.] 44
    • г. Америка
     • [с.] 45
    • д. Океанія
     • [с.] 46
   • ІІІ. Дьржявы въ Европѫ
    • [с.] 47
    • А. Южны
     • 1. Европейска Турція заедно съ княжествата и Цьрнѫ горѫ
      • [с.] 48
      • [с.] 49
      • [с.] 50
      • По Дунавскы княжества
      • Княжество Сьрбія
      • Княжество Цьрна-гора
     • 2. Кральство Гьрція (Еллада)
      • [с.] 51
     • 3. Италія со Папскѫтѫ Дьржявѫ
      • [с.] 52
     • 4. Испанско Кральство
     • 5. Портогалско Кральство
    • Б. Срѣдни
     • 1. Французско царство
      • [с.] 53
     • 2. Белгійско Кральство
     • 3. Холандско кральство
      • [с.] 54
     • 4. Прусско царство
     • 5. Австрийско царство
      • [с.] 55
     • 6. Швейцарія Ельветійскый съѭзъ
     • 7. Германія или Г-нскый съѭзъ
      • [с.] 56
    • В. Сѣверны
     • 1. Велико Британія
      • [с.] 57
     • 2. Данско Кральство
     • 3. Швеція съ Норвегія
     • 4. Европейска Россія
      • [с.] 58
  • Отдѣленіе В. Опрѣдѣленія и употрѣбленія Крѫговетѣ и чьртытѣ надрасканы по полуклѫбата
   • [с.] 59
   • [с.] 60
   • [с.] 61
   • [с.] 62
   • [с.] 63
   • [с.] 64
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на задната корица]
   • [Задна корица]