Citation link:
Abstract:
Стоян Дринов (1883-1922) създава поетични и драматургични произведения за деца; преводач от руски и сръбски език. Сътрудничи на детската литературна периодика - ”Светулка”, ”Детска радост”, ”Пчелица”. Редактор на детското вестниче ”Люлка”. Мина Дринова със съученичките си при завършване на гимназията. София, 1939 г.
 
Created:
1939 г.
 
Spatial:
София, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Семеен албум Дринови
 
RightsHolder:
Национален литературен музей
 
Identifier:
F13673053950142
 
IsFormatOf:
ІV 203
 
Subject:
писател; 1930; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeopleartworld