Citation link:
  • Кукувицата в народната поезия на славяните : (Посвещава се г-ну Ш.) /А. П. Стоилов.
    • стр. [73] с подпис на проф. Ив. Шишманов