Abstract:
Петко Дренков (1909...), син на Лора Каравелова от брака й с Иван Дренков. Архитект.
 
Created:
09.01.1912
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Фонд ”Петко и Пенчо Славейкови”
 
RightsHolder:
Национален литературен музей
 
Identifier:
F13781284180081
 
IsFormatOf:
Инв. № 371
 
Subject:
1910; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeople