Citation link:
Abstract:
Полковник Петър Стоянов Цанев.
 
Created:
1912-1914
 
Spatial:
Русе
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Петър Майдачевски
 
Identifier:
F14370387450387
 
Subject:
армейски офицер; AthPlus