Current View
Citation link:
Title:
Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Факултет по класически и нови филологии : Т. 105. / Ред. кол. Дина Манчева - гл. ред. и др.; Annuaire de l'Universite de Sofia "St. Kliment Ohridski". Faculte des lettres classiques et modernes
 
Creator:
Манчева, Дина Савова ред.; Денчева, Емилия Николова ред.; Русенова, Стефана Минкова ред.; Веселинов, Димитър ред.; Маринова, Елия Йорданова ред.; Илиева, Людмила Борисова ред.; Сярова, Камелия ред.
 
Date:
2012 [issued] 2012.
 
Description:
Пълното име на Димитър Веселинов е Димитър Веселинов Димитров; Пълното име на Людмила Илиева е Людмила Борисова Илиева-Сивкова; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2015
 
Subject:
Чужди езици.; Филология.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
245:
Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Факултет по класически и нови филологии :| Т. 105. /| Ред. кол. Дина Манчева - гл. ред. и др.
 
246:
Annuaire de l'Universite de Sofia "St. Kliment Ohridski". Faculte des lettres classiques et modernes
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1,28 MB)
 
260:
2012.
 
300:
324 с.
 
500:
Пълното име на Димитър Веселинов е Димитър Веселинов Димитров| Пълното име на Людмила Илиева е Людмила Борисова Илиева-Сивкова
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2015
 
650:
Чужди езици.| Филология.
 
700:
Манчева, Дина Савова| ред.| Денчева, Емилия Николова| ред.| Русенова, Стефана Минкова| ред.| Веселинов, Димитър| ред.| Маринова, Елия Йорданова| ред.| Илиева, Людмила Борисова| ред.| Сярова, Камелия| ред.