Abstract:
Адриана Будевска.
 
Created:
1926
 
Medium:
Отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Сбирка № 24 - ”Снимки от периода 1878-1944”
 
RightsHolder:
Национален исторически музей
 
Identifier:
F13512364400060
 
IsFormatOf:
№ 6821
 
Subject:
актриса; 1920; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeopleartworld