Current View
Citation link:
Title:
Проблеми и перспективи при интегриране на Турция в общите европейски структури : (Геополитически и геостратегически аспекти) Автореферат / Айсун Айдънов Авджиев ; Науч. консултант Марин Русев.
 
Creator:
Авджиев, Айсун Айдънов; Русев, Марин Рахнев науч. консултант
 
Date:
2014 [issued] 2014.
 
Description:
Автореферат на дисертация за придобиване на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление: 4.4 Науки за земята, науч. спец.: 01.08.13 География на страните (Регионална и полит. география) СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак., Кат. "Регионална и полит. география" 2014; Електронно копие [София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2014]
 
Subject:
Европейски съюз - политика; Международни отношения Турция Европейски съюз.; Политическа география.; Геополитика.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Авджиев, Айсун Айдънов
 
245:
Проблеми и перспективи при интегриране на Турция в общите европейски структури :| (Геополитически и геостратегически аспекти)| Автореферат /| Айсун Айдънов Авджиев ; Науч. консултант Марин Русев.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл :4 MB)
 
260:
София,| 2014.
 
300:
51 с. :| с цв. к., диагр., табл. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за придобиване на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление: 4.4 Науки за земята, науч. спец.: 01.08.13 География на страните (Регионална и полит. география)| СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак., Кат. "Регионална и полит. география"| 2014
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| [София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2014]
 
610:
Европейски съюз - политика
 
650:
Международни отношения| Турция| Европейски съюз.| Политическа география.| Геополитика.
 
700:
Русев, Марин Рахнев| науч. консултант