Citation link:
  • Юбилейна книга по случай петдесетгодишнината на Априлското възстание през 1876 година : Брациговски възстаннически пункт.
    • Заглавна страница с дарствен надпис