Current View
Citation link:
Title:
Хабитатен избор и модели на поведение при гущери от от сем. Anguidae в България : Автореферат / Иван Славов Теленчев ; Науч. ръководители Даниела Симеоновска-Николова, Николай Начев.; Habitat choice and behavioral patterns in lizards from the Anguidae family in Bulgaria Ivan Slavov Telenchev
 
Creator:
Теленчев, Иван Славов; Telencev, Ivan Slavov; Симеоновска-Николова, Даниела Маринова науч. ръководител; Начев, Николай Добринов науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Кор. опис.; Възприетата форма на името на Даниела Симеоновска-Николова е Даниела Маринова Симеоновска; Автореферат [на дисертация] за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление 4.3 Биол. науки (Екология и опазване на екосистемите - Поведенческа екология) СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак., Кат. "Екология и опазване на природната среда" 2018; Електронно копие София София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Гущери екология. България.
 
*** *** ***
 
001:
001140186
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Теленчев, Иван Славов
 
245:
Хабитатен избор и модели на поведение при гущери от от сем. Anguidae в България :| Автореферат /| Иван Славов Теленчев ; Науч. ръководители Даниела Симеоновска-Николова, Николай Начев.
 
246:
Habitat choice and behavioral patterns in lizards from the Anguidae family in Bulgaria| Ivan Slavov Telenchev
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.945 MB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
48 с. :| с цв. ил., диагр., табл. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.| Възприетата форма на името на Даниела Симеоновска-Николова е Даниела Маринова Симеоновска
 
502:
Автореферат [на дисертация]| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление 4.3 Биол. науки (Екология и опазване на екосистемите - Поведенческа екология)| СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак., Кат. "Екология и опазване на природната среда"| 2018
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Гущери| екология.| България.
 
700:
Telencev, Ivan Slavov| Симеоновска-Николова, Даниела Маринова| науч. ръководител| Начев, Николай Добринов| науч. ръководител