Citation link:
 • Блъгарскый календарь 1873 годинѫ
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Предна оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • [Портрет на] Н. блаж. блъгарскый Патриархъ Антимъ І-й.
   • [с. 3]
  • Лѣточисление
   • [с. 4]
   • [с. 5]
  • Пасхалии
   • [с. 6]
  • Четыре годишни врѣмена
  • Замрачения
   • [с. 7]
  • [Църковен календар]
   • І. М. Януари) 1873 (Сѣченъ 31 д.
    • [с. 8]
    • [с. 9]
   • ІІ. М. Февруарий) 1873 (Лютый 28 д.
    • [с. 10]
    • [с. 11]
   • ІІІ. М. Мартъ) 1873 (Брезенъ 31 д.
    • [с.] 12
    • [с. 13]
   • ІV. М. Априлий) 1873 (Цвѣненъ 30 д.
    • [с. 14]
    • [с. 15]
   • V. М. Маий) 1873 (Травенъ 31 д.
    • [с. 16]
    • [с. 17]
   • VІ. М. Иуний) 1873 (Червенъ 30 д.
    • [с. 18]
    • [с.] 19
   • VІІ. М. Иулий) 1873 (Жяръ 31 д.
    • [с. 20]
    • [с. 21]
   • VІІІ. М. Августъ) 1873 (Срьпенъ 31 д.
    • [с. 22]
    • [с. 23]
   • ІХ. М. Септемвр.) 1873 (Вресенъ. 30 д.
    • [с. 24]
    • [с. 25]
   • Х. М. Октомвр.) 1873 (Пьздерн. 31 д.
    • [с. 26]
    • [с. 27]
   • ХІ. М. Ноемврия.) 1873 (Листопадъ. 30 д.
    • [с. 28]
    • [с.] 29
   • ХІІ. М. Декемвр.) 1873 (Студенъ. 31 д.
    • [с.] 30
    • [с. 31]
  • Католическый календарь
   • [с. 32]
  • Еврейскый календарь
   • [с.] 33
  • Турскый календарь
   • [с. 34]
  • Тръгове (панаире) въ евр. Турциѭ
   • [с. 35]
  • За телеграфа въ Турско ;
  • За пощ ѫ-тѫ
   • [с. 36]
   • [с. 37]
   • [с. 38]
  • Сравнителна таблица за най-употрѣбителны-ты монеты
   • [с. 39]
  • Словѣнско-то население въ Европѫ
   • [с. 40]
   • [с. 41]
  • Нѣколко думы за духовный животъ на блъгаре-ты отъ четыре вѣка насѣмъ
   • [с. 42]
   • [с. 43]
  • Народны пѣсни (Записани въ село Батакъ)
   • [с. 44]
   • [с. 45]
  • Домашня економия
   • Какъ да си направишь мастило за писанιе.
    • [с. 46]
   • Какъ да си направишь добры свѣщи да свѣтять хубавѣ и да траять много.
    • [с. 47]
  • У книжарницѫ-тѫ Д. В. Манчевъ
   • [с. 48]
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на задната оригинална корица]
   • [Задна оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]