Current View
Citation link:
Title:
"Митарствата на душата" в българската църковна живопис - XVIII-XIX век (херменевтика и иконография) : Автореферат / Любомир Жанинов Трайков ; Науч. ръководител Иван Рашков Кръстанов.; <<The>> ordeals of the soul" in Bulgarian church painting - XVIII-XIX century (hermeneutics and iconography) Lyubomir Zhaninov Traykov
 
Creator:
Трайков, Любомир Жанинов; Trajkov, Ljubomir Zaninov; Рашков, Иван науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Кор. опис.; Пълното име на науч. ръководител е Иван Рашков Кръстанов; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и науч. степен "доктор", проф. направление 2.4 "Религия и Теология", Науч. дисциплина "Християнско изкуство" СУ "Климент Охридски", Богословски фак., Кат. "Практическо богословие" 2018; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Християнско изобразително изкуство теми, образи, сюжети 18-19 в. България.; Душа.; Херменевтика.; Икони, български 18-19 в.
 
*** *** ***
 
001:
001145610
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Трайков, Любомир Жанинов
 
245:
"Митарствата на душата" в българската църковна живопис - XVIII-XIX век (херменевтика и иконография) :| Автореферат /| Любомир Жанинов Трайков ; Науч. ръководител Иван Рашков Кръстанов.
 
246:
<<The>> ordeals of the soul" in Bulgarian church painting - XVIII-XIX century (hermeneutics and iconography)| Lyubomir Zhaninov Traykov
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 295.4 KB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
23 л. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.| Пълното име на науч. ръководител е Иван Рашков Кръстанов
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор", проф. направление 2.4 "Религия и Теология", Науч. дисциплина "Християнско изкуство"| СУ "Климент Охридски", Богословски фак., Кат. "Практическо богословие"| 2018
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Християнско изобразително изкуство| теми, образи, сюжети| 18-19 в.| България.| Душа.| Херменевтика.| Икони, български| 18-19 в.
 
700:
Trajkov, Ljubomir Zaninov| Рашков, Иван| науч. ръководител