Current View
Citation link:
Title:
Геополитически аспекти в Стратегията за национална сигурност на Руската федерация до 2020 г. - доктрина и реалност : Автореферат / Галин Неделчев Дурев ; Науч. ръководител Георги Матеев Карасимеонов
 
Creator:
Дурев, Галин Неделчев; Карасимеонов, Георги Матеев науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по научна специалност Политология, шифър 05.11.02 СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Политология" 2018; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Геополитика Русия.; Национална сигурност Русия.
 
*** *** ***
 
001:
001156541
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Дурев, Галин Неделчев
 
245:
Геополитически аспекти в Стратегията за национална сигурност на Руската федерация до 2020 г. - доктрина и реалност :| Автореферат /| Галин Неделчев Дурев ; Науч. ръководител Георги Матеев Карасимеонов
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 231.7 KB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
20 с. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по научна специалност Политология, шифър 05.11.02| СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Политология"| 2018
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Геополитика| Русия.| Национална сигурност| Русия.
 
700:
Карасимеонов, Георги Матеев| науч. ръководител