Current View
Citation link:
Title:
Чифликчиите Холевич в Османската империя, България и Румъния (XIX-XX век) : Автореферат / Петър Захариев Добрев ; Науч. ръководител Иван Илчев.
 
Creator:
Добрев, Петър Захариев; Илчев, Иван науч. ръководител; Холевич за тях
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Coverage:
Котел история. [spatial]
 
Description:
Кор. опис.; Пълното име на Иван Илчев е Иван Илчев Димитров; Автореферат на дисертационен труд за придобиване на науч. и образователна степен "Доктор", проф. направление 2.2. История и археология СУ "Св. Климент Охридски", Ист. фак., Кат. "История на Византия и балканските народи" 2019; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2020
 
Subject:
Холевич; Родове, български история. Котел
 
*** *** ***
 
001:
001163653
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Добрев, Петър Захариев
 
245:
Чифликчиите Холевич в Османската империя, България и Румъния (XIX-XX век) :| Автореферат /| Петър Захариев Добрев ; Науч. ръководител Иван Илчев.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 301.6 KB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
[19] л. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.| Пълното име на Иван Илчев е Иван Илчев Димитров
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за придобиване на науч. и образователна степен "Доктор", проф. направление 2.2. История и археология| СУ "Св. Климент Охридски", Ист. фак., Кат. "История на Византия и балканските народи"| 2019
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2020
 
600:
Холевич
 
650:
Родове, български| история.| Котел
 
651:
Котел| история.
 
700:
Илчев, Иван| науч. ръководител| Холевич| за тях