Abstract:
Изпращане на войските на пловдивската железопътна гара.
 
Creator:
издава “Модерно изкуство” – София
 
Created:
1912
 
Spatial:
Пловдив, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13819327490090
 
IsFormatOf:
ДА Пловдив; ф. 1208К; оп. 1; а.е.
 
Subject:
войник; армейски офицер; гара; железница; Балкански войни; 1910; EuropeanaPhotography; EUPHOTObalkanwars