Citation link:
Abstract:
Учениици от асеновградската гимназия. Лиляна Михайлова Христова - на първия ред трета от ляво.
 
Created:
около 1935
 
Spatial:
България, гр. Асеновград
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
семеен архив Мария Христова
 
RightsHolder:
Мария Христова
 
Identifier:
F14370387450121
 
Subject:
1930; ученик; AthPlus